بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
سنجش تاب آوری زیستی رودخانه با مدل‌های هوش مصنوعی(مطالعه موردی رودخانه علی آباد)


دریافت: 1398/5/16 | پذیرش: 1398/10/15 | انتشار: 1399/6/24 

 DOI

نویسندگان
نغمه جعفرزاده1، سید احمد میرباقری فیروزآبادی2*، طاهر رجایی3، افشین دانه کار4، مریم رباطی5

1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،naghme.jafarzadeh@gmail.com

2-خواجه نصیر الدین طوسی تهران، mirbagheri@kntu.ac.ir

3-دانشگاه قم، taher_rajaee@yahoo.com

4-دانشگاه تهران،afdanehkar@gmail.com

5-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،maryamrobati1984@gmail.com0 تعداد دریافت

چکیده

مشکلات ناشی از تغییر اقلیم و آلودگی آب‌های شیرین با رشد و توسعه جوامع رو به افزایش است و نیاز به کنترل و نظارت براین آلاینده‌ها و مدیریت صحیح اکوسیستم آبی را ضروری کرده است. تاب آوری طیف به‌هم‌پیوسته از ارتباطات بین محیط و رودخانه و واکنش اکوسیستم به تغییرات واردشده را برای پایداری نشان می‌دهد. لذا بررسی میزان تاب آوری رودخانه برای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب مهم و مؤثر است. استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی در ارزیابی زیست‌محیطی اکوسیستم‌ها یک روش جدید و قابل استناد نسبت به روش‌های کیفی قبلی است. مدل‌های هوش مصنوعی قادر هستند در کمترین زمان تمام تغییرات و تأثیرات وارده در طی زمان را مدل کنند. با توجه به ارتباط تاب آوری به تغییر پارامترهای کیفی و کمی و زیستی، مدل‌های هوش مصنوعی بیان ژن ماشین بردار پشتیبان و هیبرید موجک آن‌ها برای پیش‌بینی و بررسی وضعیت ارتباطی پارامترهای زیستی و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب از داده‌های آزمایشگاهی ایستگاه‌های آب‌سنجی سازمان آب و فاضلاب در ایستگاه لوارک رودخانه علی‌آباد در بازه زمانی ۱۳۸۱-۱۳۹۱ مطالعه شد و نتایج با شاخص تاب آوری سنجیده شد. نتایج نشان‌دهنده کارایی بالای مدل‌های هوش مصنوعی بودند همچنین مدل‌های هیبریدی نسبت به غیرهیبریدی عملکرد دقیق‌تر و خطای کمتری را با حذف نویز نشان دادند. صحت سنجی مدل‌ها نشان داد رودخانه در شرایط سنجش تاب آور بوده و پیش‌بینی مدل‌های هیبریدی با اندازه‌گیری‌ها همخوانی دارد.
واژگان کلیدی

کلمات کلیدی: بیان ژن  تاب آوری  ماشین بردارپشتیبان  موجک  شاخص زیستی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران