بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی و مدلسازی شکست دو سد متوالی تحت سناریوهای متفاوت (مطالعه موردی سدهای گلپایگان و کوچری)


دریافت: 1398/5/11 | پذیرش: 1398/7/15 | انتشار: 1399/5/3 

 DOI

نویسندگان
سحر وزیری1، الهام ایزدی نیا2*

1-دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی،sahar.vaziri.1369@gmail.com

2-دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی،e.izadinia@ashrafi.ac.ir0 تعداد دریافت

چکیده

سیلاب ناشی از شکست سد، یکی از فاجعه آمیزترین حوادث در دو قرن اخیر بوده است. در این نوع سیلاب مقدار قابل توجهی آب در مدت زمان کوتاهی در پایین دست رودخانه رها شده و موجب پیدایش خسارات عظیم در پایین دست می گردد. با توجه به اهمیت شکست سد، استفاده از مدل های ریاضی برای شبیه سازی پیشروی و انتشار سیل ناشی از آن امری ضروری است. در پژوهش حاضر شبیه سازی شکست سدهای خاکی گلپایگان و کوچری در استان اصفهان با استفاده از نرم افزار MikeFlood مورد بررسی قرار گرفت. جهت شبیه‌سازی مدل دوبعدی Mike۲۱ داده‌های مرزی و شرایط اولیه مورد نیاز برای شروع کار را از مدل یک بعدی Mike۱۱ دریافت کرده و پس از پر شدن آبراهه اصلی و نفوذ به دشت سیلابی فعال شده و شروع به شبیه‌سازی دوبعدی جریان در دشت سیلابی مینماید. در این تحقیق سه سناریو محتمل: ۱) شکست هر دو سد در اثر روگذری، ۲) شکست سد گلپایگان در اثر رگاب و شکست سد کوچری در اثر روگذری و ۳) سد گلپایگان بدون شکست، و شکست سد کوچری در اثر رگاب مورد آزمون قرار گرفته است. در سناریو اول حداکثر دبی سیلاب در پایین‌دست ۱۱۸۷۲۷ مترمکعب بر ثانیه، در ۵۳ دقیقه پس از شکست سد کوچری و در سناریو دوم حداکثر دبی سیلاب ۱۱۰۷۱۷ متر مکعب بر ثانیه، در ۵۱ دقیقه پس از شکست سد کوچری و در سناریو سوم حداکثر دبی سیلاب ۵۰۲۰۸ مترمکعب بر ثانیه در ۴۳ دقیقه پس از شکست سد کوچری رخ می‌دهد. همچنین زمان‌های هشدار و پهنه‌بندی سیلاب در سناریوهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد در اثر شکست سد در هر سه سناریوی متفاوت، شهرک الوند و شهرک صنعتی سعیدآباد که از جمله مناطق مهم در پایین‌دست سد هستند دچار آب‌گرفتگی نخواهند شد.
واژگان کلیدی

پهنه بندی سیلاب  روندیابی  سد کوچری  سد گلپایگان  شکست سد  نرم افزار Mike Flood دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران