بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
اثر شکل سرشمع در ابعاد حفره آبشستگی در پایه پلها با هندسه مرکب


دریافت: 1398/2/15 | پذیرش: 1398/4/23 | انتشار: 1399/1/16 

 DOI

نویسندگان
عطا امینی1*، واله خالدی2، جمیل بهرامی3

1-سازمان تحقیقات و آموزش ،ata_amini@yahoo.com

2-دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان،v.khaledi94@gmail.com

3-دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان،jamil.bahrami@gmail.com0 تعداد دریافت

چکیده

آبشستگی موضعی اطراف پایه پل‌ها، یکی از عوامل تخریب این سازه‌ها می‌باشد. پیچیدگی مکانیسم آبشستگی بخصوص در پل‌ها با پایه مرکب، باعث شده که علی‌رغم پژوهش‌های گسترده‌ای که انجام شده، روش دقیقی برای پیش‌بینی میزان آبشستگی وجود نداشته باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل فیزیکی، میزان تأثیرگذاری شکل سرشمع بر ابعاد حفره‌ی آبشستگی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های آزمایشگاهی از سه مدل کوچک مقیاس شده از پایه‌های مرکب که دارای سرشمع‌هایی با شکل‌های متفاوت هستند، استخراج شدند. آزمایش‌ها در شرایط آب زلال و با رسوبات یکنواخت و دبی یکسان انجام شدند. عمق آب در آزمایش‌ها ثابت، و به نحوی انتخاب شد که شرایط آب کم‌عمق را فراهم نماید. تغییرات طول، عرض و عمق حفره آبشستگی در اثر تغییر ارتفاع سرشمع اندازه‌گیری و به‌وسیلۀ نرم‌افزار Civil۳D رسم شد. نتایج نشان داد که ابعاد حفره تا حدودی با طول (lPC) عرض (bpc) و ضخامت سرشمع (T) متناسب می باشند. همچنین علاوه بر عمق حفره، طول و عرض حفره نیز با ارتفاع سرشمع نسبت به بستر اولیه، به‌صورت قابل ملاحظه‌ای وابسته است. در این مدلها، بیشترین ابعاد طول و عرض حفره به ترتیب معادل Lpc۱۱و bpc۵/۸ و عمق حفره برابر T۹ مشاهده شد. ضمن اینکه طول حفره دارای تغییرات بیشتری به نسبت عرض حفره می باشد. این نتایج در راستای رسیدن به الگویی برای پیش‌بینی ابعاد حفره ابشستگی در پایه مرکب پل‌ها می‌تواند مورد استفاده مهندسین و محققین قرار گیرد.
واژگان کلیدی

آب زلال  آبشستگی موضعی  ابعاد حفره  پایه ی پیچیده  Civil۳D. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران