بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
865
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی پتانسیل ذخیره آب باران و قابلیت اطمینان مخازن سامانه استحصال آب باران: مقایسه‌ای بین شمال، مرکز و غرب شهر تهران


دریافت: 1397/7/30 | پذیرش: 1398/3/13 | انتشار: 1399/7/6 

 DOI

نویسندگان
اویس ملائی خلیلی ها1*، مهدی کوچک زاده2، فرشته حقیقی فشی3

1-دانشگاه تربیت مدرس،mollayei555@gmail.com

2-دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آب، دانشیار،Kouchakm@modares.ac.ir

3-دانشگاه تهران، دانش آموخته دکتری،Haghighif634@yahoo.com0 تعداد دریافت

چکیده

با توجه به وضعیت اقلیمی و مصارف بیش از حد آب در اکثر شهرهای بزرگ می‌توان مشکل کم آبی را تا حد مطلوبی با استفاده از سامانه‌های جمع‌آوری آب باران کاهش داد. "قابلیت اطمینان" به درصدی از کل روزهای سال گفته می‌شود که بتوان توسط آب جمع‌آوری شده در مخازن، تقاضای مورد نظر ساکنین را تآمین کرد. "پتانسیل ذخیره آب باران" به حجمی از رواناب گفته می‌شود که قبل از تبدیل به سیلاب توسط یکسری اقدامات در مخزن دخیره و مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این تحقیق، برآورد قابلیت اطمینان مخازن ذخیره‌سازی آب باران و بررسی پتانسیل ذخیره‌سازی آب باران بود. در این مطالعه، از برقراری بیلان آبی بین ورودی (بارندگی) و خروجی (سرانه مصرف خانگی) برای تجزیه و تحلیل عملکرد و طراحی بهینه‌ حجم مخازن در سه منطقه متفاوت از تهران شامل مرکز ، غرب و شمال استفاده شد. تفاوت در برخی از مشخصات این مناطق از قبیل میزان بارندگی و توپوگرافی قابل توجه است. تعدادی از نمودارهای قابلیت اطمینان مخازن آب باران برای مصارف داخلی در رابطه با حجم مخزن، مساحت پشت‌بام، تعداد افراد در یک خانه (تقاضای آب) و درصدی از کل نیاز آبی که توسط آب باران ذخیره‌شده تأمین می‌گردد، ارائه شد. نتایج نشان داد که برای پشت‌بام‌ با مساحت ۱۰۰ مترمربع، قابلیت اطمینان ۱۰۰ درصد حتی با یک مخزن بسیار بزرگ (۱۰۰۰۰ لیتر) قابل دستیابی نیست، و اینکه قابلیت اطمینان مستقل از اندازه مخزن برای مخازن با اندازه‌های بزرگ‌تر از ۸۰۰۰-۵۰۰۰ لیتر بوده و وابسته به موقعیت مکانی منطقه است. همچنین متوسط ذخیره آب باران در مخازن به‌صورت سالانه برای هر سه مکان تعیین شد. نتایج نشان داد که بیش‌ترین میزان ذخیره آب باران در مخزن برای پشت‌بام با مساحت ۳۰۰ متر مربع در شمال تهران و برابر با ۱۰۰ متر مکعب به‌دست آمد، و کمترین ذخیره آب باران در مخزن برای پشت‌بامی با مساحت ۱۰۰ متر مربع (برابر با ۱۷ متر مکعب) در غرب تهران بود. به‌طور کل از نتایج مشخص شد که سامانه استحصال باران در منطقه شمال تهران از قابلیت اطمینان و همچنین امکان ذخیره آب باران بیش‌تری نسبت به مرکز و غرب تهران برخوردار می‌باشد. ایستگاه های باران مورد نظر (که در فاصله ۱۰ تا ۲۰ کیلومتری از هم واقع شده اند) به علت تفاوت در شرایط تغییرات بارندگی و بعضا توپوگرافی، نتایج آنها به طور محسوسی متفاوت بود. این نتایج نشان می‌دهد که قابلیت اطمینان مخازن آب باران می‌تواند به‌طور قابل توجهی در یک شهر بزرگ مانند تهران متفاوت باشد که سب تغییر در الگوی طراحی سامانه آب باران خواهد گردید.
واژگان کلیدی

شرایط اقلیمی  قابلیت اطمینان  مخازن ذخیره آب باران  مدل بیلان آبی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد به این مقاله وجود نداردارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران