بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
857
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
شبیه‌سازی چرخه گوگرد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: مخزن سد سیمره، ایران)


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/20 

 DOI

نویسندگان
اسکندر شبان1*، حامد کتابچی2

1-ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی منابع آب،e.shaban@modares.ac.ir

2-تهران - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی منابع آب،h.ketabchi@modares.ac.ir543 تعداد دریافت

چکیده

ترکیبات گوگردی از عوامل آلاینده آب محسوب می‌شوند و توجه به رفتار آنها در پیکره‌های آبی عمیق مانند مخازن سدها ضروری است. معمول‌ترین ترکیبات گوگردی در این پیکره‌ها، سولفات و سولفیدهیدروژن هستند. پیش‌بینی فعل‌وانفعالات بین این ترکیبات می‌تواند کمک مؤثری در طراحی‌ سازه‌های آبی و مدیریت کیفیت آب نماید. مدل CE-QUAL-W۲ ابزار مناسبی برای شبیه‌سازی کیفیت آب در مخازن است که اخیراً توانایی شبیه‌سازی چرخه گوگرد نیز به آن افزوده‌ شده است. در این مطالعه وضعیت ترکیبات گوگردی به همراه عوامل مهمی مانند لایه‌بندی حرارتی و توزیع اکسیژن محلول در قالب یک نمونه واقعی (در مخزن سد سیمره) شبیه‌سازی ‌شده است. بررسی‌های انجام شده در این مطالعه نشان داد که: (۱) رابطه معناداری میان وضعیت اکسیژن محلول و توزیع ترکیبات گوگردی در راستای عمق مخزن وجود دارد بطوریکه با کاهش اکسیژن محلول بر غلظت سولفیدهیدروژن افزوده می‌شود؛ (۲) رفتار چرخه گوگرد به فعل‌وانفعالات عمدتاً بیولوژیکی در رسوبات کف مخزن مربوط است؛ (۳) با افزایش غلظت سولفات در مخزن، میزان احیاء سولفات افزایش می‌یابد و سولفیدهیدروژن زیاد می‌شود؛ (۴) به دلیل ظرفیت محدود انحلال سولفیدهیدروژن در آب، این ماده به‌صورت حباب از آب خارج می‌گردد به صورتی که با افزایش مقدار سولفات در آب، میزان انتشار سولفیدهیدروژن به هوا به‌شدت افزایش می‌یابد.
واژگان کلیدی

پیکره‌های آبی عمیق  ترکیبات گوگردی  کیفیت آب  لایه‌بندی حرارتی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران