برای پژوهش و توسعه
  مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
پژوهش آب ایران

شناسه: ۲۰۰۸-۱۲۳۵ (چاپی)  ۲۳۴۵-۶۶۵۵ (آنلاین)

توضیحات


مجله دارای اعتبار علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایه شده در: ISC , Magiran , SID

جدیدترین مقالات (بهار 1398)  مقاله اصلی

بررسی میزان تاثیر فازهای پدیده نوسان مادن جولیان بر بارش و رواناب سه رودخانه مهم استان فارس
زهرا رزقی جهرمی, محمدعلی نصر اصفهانی, جهانگرد محمدی, احمدرضا قاسمی


  مقاله اصلی

مدل‌سازی نیترات در آبخوان آبرفتی اسدآباد و ارزیابی آسیب‌پذیری
بلال اروجی, ثمر مرتضوی, عباس اروجی, زینبفلاح کریمی


  مقاله اصلی

تخمین دبی عبوری ازدریچه آویخته در کانال های دایره ای روباز با شرایط جریان آزاد
بابک محمودی, جواد فرهودی


  مقاله اصلی

مطالعه عددی الگوی جریان عبوری از تخلیه کننده تحتانی سد سیمره
توحید جمالی روشت, محمد مناف پور


  مقاله اصلی

اصلاح معادله نفوذ کاستیاکوف جهت اعمال تاثیر رطوبت اولیه خاک
جهانشیر محمدزاده هابیلی, منوچهر حیدرپور مشاهده همه مقالات
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
46
مقالات
705
مقالات دسترسی آزاد
532


 اطلاعیه‌ها

عنوان نشریه
پژوهش آب ایران
شناسه (چاپ)
۲۰۰۸-۱۲۳۵
شناسه (آنلاین)
۲۳۴۵-۶۶۵۵
هیات تحریریه