برای پژوهش و توسعه
  مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
پژوهش آب ایران

شناسه: ۲۰۰۸-۱۲۳۵ (چاپی)  ۲۳۴۵-۶۶۵۵ (آنلاین)

توضیحات


مجله دارای اعتبار علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایه شده در: ISC , Magiran , SID

جدیدترین شماره (دوره 13/ شماره 2/ تابستان 98)  مقاله اصلی

اثر بلوک‌های کف حوضچه آرامش پایین‌دست دریچه بر هندسه حفره آبشستگی پایاب
میرمحمود ولی نیا, سید علی ایوب زاده, مهدی یاسی


  مقاله اصلی

بررسی آزمایشگاهی اثر دیواره سپری پیوسته و ناپیوسته در جریان عبوری از سرریزهای کلید پیانویی
بهاره یارمحمدی, جواد احدیان


  مقاله اصلی

مدل سازی فرسایش و رسوب (مطالعه موردی رودخانه ی تلوار حسن خان) با استفاده از مدل عددی Gstars3
امیرحسین عزیزیان, حسن ترابی, عباس ملکی, امیرحمزه حقی آبی


  مقاله اصلی

بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه‌ی قرارگیری سری آبشکن‌های‌ نفوذ‌پذیر بر روی ابعاد چاله‌ی آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس ملایم 90 درجه
گلنار دبیری, سید محمود کاشفی پور


  مقاله اصلی

بررسی آزمایشگاهی اختلاط و غلظت نهایی منحنی سقوط جریان جت سطحی تحت اثر زاویه¬ همگرایی
سمیرا سلمان زاده, جواد احدیان


  مقاله اصلی

پهنه بندی شرق دریاچه ارومیه بر مبنای شاخص توزیع زمانی بارش با روش وارد و K- Means
پروا محمدی, احمد فاخری فرد


  مقاله اصلی

مطالعه عوامل اثرگذار بر انتقال رسوبات در پدیده آب¬شستگی موضعی اطراف پایه پل
الهام ایزدی نیا, منوچهر حیدرپور


  مقاله اصلی

شبیه‌سازی تأثیر تغييرات اقلیمی بر رفتار هيدرولوژي حوضه آبريز مطالعه موردي: حوزه معرف کسيليان
هوشنگ خیری


  مقاله اصلی

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب سرریز پلکانی بر رژیم جریان و پارامترهای هیدرولیکی میدان (مطالعه موردی سرریز سدهای سیاه¬بیشه)
امین حسنعلی پور شهرآبادی, مهدی اژدری مقدم, محمد رضا کاویانپور


  مقاله اصلی

شبیه‌سازی چرخه گوگرد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: مخزن سد سیمره، ایران)
اسکندر شبان, حامد کتابچی


  مقاله اصلی

حداقل جریان مورد نیاز زاینده رود برای حفظ تعادل هیدرولوژیکی در محدوده ی شهر اصفهان
فرید فضیله, غلامحسین کرمی, رسول اجل لوئیان مشاهده همه مقالات
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
48
مقالات
735
مقالات دسترسی آزاد
532


 اطلاعیه‌ها

عنوان نشریه
پژوهش آب ایران
شناسه (چاپ)
۲۰۰۸-۱۲۳۵
شناسه (آنلاین)
۲۳۴۵-۶۶۵۵
هیات تحریریه