بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
322
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
‌ تاثیر PRP آلوگرافت و PRP زنوگرافت بر ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش


دریافت: - | پذیرش: 1398/3/4 | انتشار: 1398/12/15 

 DOI

نویسندگان
امین بیغم صادق1، موسی جاودانی2، احمد عریان3، محمد شادخواست4، سیما منتظری5، سیاوش شریفی6*

1-،dr.bigham@gmail.com

2-،gavdani59@gmail.com

3-،oryan@shirazu.ac.ir

4-،shadkhast@yahoo.com

5-،pet.surgery@gmail.com

6-،drsharifisiavash94@gmail.com



145 تعداد دریافت

چکیده

آآسیب‌های وسیع استخوانی ناشی از تصادف، تومور، استئومیلیت، شل شدن ادوات تثبیتی، یا استئوتومی‌های اصلاحی نیازمند مداخلات جراحی میباشند، زیرا ترمیم خود به خودی فقط در آسیب‌های کوچک و محدود انجام می‌گیرد. پیوند استخوان خودی هنوز به عنوان یک استاندارد طلایی در پیوند به‌شمار می‌آید. امروزه استفاده از تکنیک‌هایی مثل پیوند خودی(آلوگرافت) ،غیرخودی(زنوگرافت) و جایگزین‌های مواد معدنی استخوانی بسیار رایج شده است. از بین هزاران عامل رشد می‌توان به عوامل رشد مشتق از پلاکت، عامل رشد عروقی و عامل رشد و تمایز دهنده اشاره کرد که بعد از ترشح باعث رشد و تکثیر سلولهای پیش‌سازو هم‌چنین فیبروبلاستهای موضع می‌شود. اگر در موضعی به دلیل کاهش جریان خون تعداد این سلولها کم باشد می‌توان با تزریق پلاکت و یا محتوای آنها روند ترمیم را افزایش داد. این پژوهش بر روی ۴گروه خرگوش انجام شد. گروه شاهد که دچار نقیصه‌ی استخوانی بود هیچ ماده ای پیوند زده نشد (۵ خرگوش) ودر گروه اتولوگ (۵ خرگوش) که در محل نقیصه از استخوان خودی استفاده شد. در گروه زنولوگ (۵ خرگوش) که در آن از PRP گاوی و در گروه آلوژنیک (۵ خرگوش) که PRP خرگوش در آن استفاده شد. تزریق به این ۴ گروه در روزهای ۳،۵ و۷ صورت گرفت و ارزیابی رادیوگرافی هر دو هفته تا ۸ هفته و هیستوپاتولوژی در هفته هشتم صورت گرفت. طی مشاهدات و ارزیابی که در این پژوهش صورت گرفت. نشان داد که استفاده ازPRP در نقیصه استخوانی خرگوش کارآمد بوده و این مسئله با استفاده از PRP گاوی (زنولوگ) بیشتر نمایانگر بوده است.




واژگان کلیدی

PRP خرگوش خرگوش ترمیم استخوان PRP گاو  



دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله





مراجع





نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco