بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
درمان موفق شکستگی فوقانی متاتارس دوم و چهارم (اسپلینت) اسب در شرایط مزرعه


دریافت: 1397/4/12 | پذیرش: 1398/5/19 | انتشار: 1399/4/15 

 DOI

نویسندگان
ناصر وجدی1*، سید مرتضی حائریان2، علیرضا رعایت جهرمی3

1-بخش خصوصی،dr.nasser.vajdi@gmail.com

2-دامپزشک عمومی،mori.haer@gmail.com

3-گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز،Alireza.Raayat@gmail.com271 تعداد دریافت

چکیده

مادیان پنج ساله نژاد عرب – ترک که در حین جابجایی با اسبکش دچار سانحه در اندام خلفی سمت چپ شده بود ارجاع گردید که بر اندام متأثر هیچ گونه وزن گذاری نداشت. علائم حیاتی طبیعی بود و عارضه زمینه ای خاصی مشاهده نگردید. معاینات بالینی و ارزیابی‌های رادیولوژی به عمل آمده نشان از شکستگی مورب و بسته استخوان‌های متاتارس دوم و چهارم (اسپلینت) داشت. بررسی‌های اولتراسونوگرافی آسیبی از ساختارهای لیگامانی و تاندونی را نشان نداد. در ادامه پس از آماده سازی‌های معمول، بیمار تحت بیهوشی عمومی قرار داده شد و پس بعد از اعمال کشش بر اندام آسیب دیده اقدام به گچ گیری اندام شد. ریکاوری از بیهوشی بدون عارضه خاصی انجام پذیرفت. با گذشت ۸ هفته اقدام به باز نمودن گچ گردید؛ بیمار بر اندام متأثر وزن گیری ناقص همراه با لنگش متوسط داشت. به مدت ۸ هفته دیگر توصیه بر فیزیوتراپی و قیار سم گردید به ‌نحوی که بعد از گذشت ۱۶ هفته از زمان وقوع شکستگی، وزن گیری کامل و عدم لنگش مشاهده گردید. تثبیت عضو به روش گچ‌گیری در شکستگی‌های استخوان اسپلینت در مواردی که بخصوص با آسیب تاندونی و لیگامنتی همراه نباشد روشی ارزان و در مقایسه با سایر روش‌ها آسان‌تر و قابل انجام در شرایط مزرعه است. ارزیابی رادیوگرافی بعد از دوره نقاهت جهت بررسی بیشتر میزان موفقیت درمان بسیار ضروریست و در ارزیابی موفقیت روش بکار گرفته شده در کنار علایم بالینی نقش بسزایی خواهد داشت.
واژگان کلیدی

مادیان  استخوان متاتارس  شکستگی  گچ‌گیری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco