بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
مقایسه هیستوپاتولوژیک روند ترمیم مثانه سگ متعاقب برش با چاقوی جراحی معمولی و الکتریکی


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/4/29 

 DOI

نویسندگان
داود کاظمی1*، روزبه قربانپور2، داریوش مهاجری3

1-،dkazemi@iaut.ac.ir

2-،dkazsur@gmail.com

3-،daryoushmohajeri@yahoo.com299 تعداد دریافت

چکیده
واژگان کلیدی

برش مثانه چاقوی جراحی الکتریکی چاقوی جراحی معمولی التیام زخم سگ  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco