مشاهده شماره‌ها و دور‌ه‌ها
پژوهش در زبانشناسی کاربردی
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
0
شماره‌ها
0
مقالات
2
دسترسی آزاد
0


پژوهش در زبانشناسی کاربردی

شناسه:  (چاپی)   (آنلاین)

⁙ سردبیر:  محمود هاشمیان
⁙ تناوب نشر:  
⁙ مدل انتشار:  
⁙ جدیدترین شماره:   -

توضیحات


مجله تخصصی پژوهش در زبان شناسی کاربردی (IJRAL) نتایج مقالات و گزارشات علمی در زمینه موضوعات نظری و عملی در زبان شناسی کاربردی را منتشر می کند. زبان اصلی مجله انگلیسی بوده و چکیده مقالات به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. تمام مقالات در دو مرحله توسط اعضای هیئت تحریریه و داوران واجد شرایط به طور دقیق ارزیابی خواهند شد. مقالات ارائه شده به مجله باید معیارهای مورد نظر مجله را برآورده ساخته و کاملا منطبق با راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند.

جدیدترین شماره


  مقاله اصلی


 مشاهده همه مقالات


  مقاله اصلی


  مقاله اصلی
اطلاعیه‌ها  

  •  اطلاعیه‌ای درج نشده است
نمایه‌ها  

 

نمایه‌ای ثبت نشده است